Geen plek voor georganiseerde criminaliteit in Nationaal Leger

Geen plek voor georganiseerde criminaliteit in Nationaal Leger

24-01-2022

De Militaire Politie (MP) gaat haar kerntaken oppakken. Luitenant-kolonel Petrus Wasimin, commandant van de MP, is eveneens de mening toegedaan dat er geen plek voor de georganiseerde criminaliteit is in het Nationaal Leger.

Commandant MP, luitenant-kolonel Petrus Wasimin.

De MP is ook belast met de controle op militairen en het militair verkeer.  De organisatie ontleent deze kerntaken uit zowel de Grondwet van Suriname, alsook de Wetboeken van Militair Strafrecht en Strafrechtspleging en Wet Militair Tuchtrecht. “In het jaar 2022 zal hieraan invulling worden gegeven”, benadrukt overste Wasimin.

*BRON: DEFENSIE INFO, EDITIE #4: DEC 2021 - JAN 2022*