Defensiesamenwerking Suriname - Brazilië

Defensiesamenwerking Suriname - Brazilië

02-03-2022

In een gezamenlijke verklaring hebben de presidenten Chandrikapersad Santokhi (Suriname) en Jair
Bolsonaro van Brazilië de inzet van beide landen voor de samenwerkingsagenda op defensiegebied,
zoals blijkt uit de brede deelname van de Surinaamse militairen aan militaire opleidingsinstituten in
Brazilië, herbevestigd. Dat gebeurde tijdens het bezoek van de Braziliaanse president aan Suriname op 20 en 21 januari 2022. 

Suriname heeft gevraagd naar fully sponsored scholarschips. Er zijn
momenteel 3 Surinaamse militairen in opleiding in Brazilië. Beide landen zullen de mogelijkheid
bekijken om de gezamenlijke grenspatrouilles uit te breiden en de capaciteiten van de Braziliaanse
defensie-industrie om haar deelname als leverancier van defensieproducten aan Suriname te
versterken, met daaraan gekoppeld de mogelijkheid van overdracht van technologie, waar nodig.

*BRON: DEFENSIE INFO, EDITIE #5: JANUARI 2022: http://defense.gov.sr/media/1583/defensie-info-editie-5.pdf