Bewegingsdag voor de vrouwen van de defensieorganisatie

Bewegingsdag voor de vrouwen van de defensieorganisatie

08-03-2022

In verband met de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart heeft het Meldpunt Molest op de Werkvloer (MMW) het initiatief genomen om een bewegingsdag voor de vrouwen van de defensieorganisatie te organiseren. Deze activiteit is uitgevoerd onder het thema ‘Stappen naar Balans’.

Minister Krishna Mathoera van Defensie benadrukte dat gezondheid één van de belangrijkste aspecten is van het leven. “Met deze dag hebben wij een signaal gegeven dat wij de verantwoordelijkheid in eigen handen nemen. Wij gaan voor onze eigen gezondheid en de basis daarvan is een gezond leefstijl. Dat begint bij het bewegen. Binnen het ministerie van Defensie is gezond zijn en zich gezond voelen essentieel. Daarom gaan wij in de komende tijd veel aandacht besteden aan fitness”, zei de minister.