Stichting re-integratie ex-militairen viert 40 jarig bestaan

23-10-2020

De stichting re-integratie ex-militairen, de SREM, heeft op woensdag 21 oktober 2020 haar 40 jarig bestaan gevierd.

Volgens Defensie minister Krishna Mathoera vervult de stichting een niet te onderschatten rol bij de begeleiding van ex-militairen en is met de viering van 40 jaar SREM het bestaansrecht van deze organisatie dan ook bewezen.

De stichting heeft als voornaamste taak het ondersteunen en begeleiden van ex-militairen in het moeizame proces van resocialisatie.

Velen die tot deze groep behoren lijden aan het post traumatisch stress syndroom.

Hen uit een systeem van sociale afhankelijkheid helpen en zover krijgen dat zij wederom in staat worden geacht zelf in hun onderhoud te voorzien, blijft een uitdaging.

In haar toespraak, gericht tot het bestuur van de stichting en de aanwezige ex-militairen, bracht Minister Mathoera haar dank uit voor het werk dat tot nog toe is gedaan door de SREM.

De bewindsvrouw is ook stil blijven staan bij het lot van de ex - militairen en heeft op gepaste wijze haar verontschuldigingen aangeboden aan allen die vanwege het werk letsels hebben opgelopen of zijn getraumatiseerd.

Tot slot feliciteerde minister Mathoera de totale organisatie en stak hen een hart onder de riem om - ongeacht de obstakels - het goede werk voor deze bijzondere groep voort te zetten.