Presidentiële commissie ‘Inventarisatie en advies ontplofbare en gevaarlijke stoffen’ bij Newmont Suriname op werkbezoek.

20-10-2020

De presidentiële werkgroep ‘Inventarisatie en advies ontplofbare en gevaarlijke stoffen’ heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Merianmijn. Dit bezoek houdt verband met de taakstelling van deze werkgroep om aan president Chan Santokhi te rapporteren over al dan niet potentiële dreigingen voor rampen gerelateerd aan de import, opslag, het transport en gebruik van ontplofbare- en gevaarlijke stoffen.

Ter orientatie is er door de directie van Newmont Suriname een presentatie gehouden voor de presidentiele commissie. vlnr: ondervooritter D.Kamperveen(Kol.bd), voorzitter M.Linscheer en Kolonel Slijngaard vh NCCR.

Het programma van het bezoek was tweeledig. Er is een presentatie gegeven waarin is uitgelegd hoe Newmont Suriname omgaat met de import, opslag en het gebruik van ontplofbare- en gevaarlijke stoffen. Alle aspecten van veiligheid en beveiliging zijn met de delegatie gedeeld. Daarna volgde een veldbezoek aan de emulsie plant, magazijnen voor ontplofbare stoffen, inclusief de tijdelijke opslagfaciliteiten die het bedrijf gebruikt voor de opslag van ammonium nitraat.

Voorafgaand aan dit bezoek heeft Newmont Suriname nauw samengewerkt met alle relevante autoriteiten om goedkeuring te verkrijgen voor een tijdelijke opslagfaciliteit om extra voorraad op het terrein te kunnen opslaan. Het verzoekschrift voor aanwijzing van deze tijdelijke opslagfaciliteit als een rechtsgeldige particuliere bergplaats voor een op zichzelf niet ontplofbare stof, is eerder deze maand ingediend bij de procureur-generaal.

Zodra er een goedkeurend besluit van de procureur-generaal is ontvangen, zal Newmont Suriname een aanvang maken met het veilig transport van ammonium nitraat van de huidige locatie aan de Uraniumstraat in Paramaribo naar de Merianmijn. Het transport zal geschieden volgens de richtlijnen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

In aanvulling op de bestaande opslagfaciliteit met beperkte capaciteit, is er een locatie op de site van Merian geïdentificeerd en voorbereid waar ammonium nitraat veilig kan worden opgeslagen in geventileerde containers. De opslagfaciliteit is niet in de buurt van constructies en of gebouwen. De locatie is een eerder opengemaakte plek in het bos met een enkele toegangsweg en ligt op meer dan twee kilometer afstand van het kamp.

De opslag is in overeenstemming met bestaande internationale en nationale normen en voorschriften en in overeenstemming met de veiligheidseisen aangegeven in de ‘Material Safety Data Sheets’ (MSDS). Newmont Suriname is van plan deze locatie te gebruiken totdat een nieuwe permanente opslagfaciliteit kan worden gebouwd en gebruikt voor opslag van ammonium nitraat.

Newmont Suriname erkent het belang van het ondersteunen van de bredere aanpak van de overheid en zal daarom blijven samenwerken met de relevante autoriteiten om te komen tot integrale lange termijn oplossingen voor import, opslag en gebruik van ontplofbare en gevaarlijke stoffen.

Het bedrijf zet zich ervoor in om een gewaardeerde partner in deze kwestie te zijn en zal zich in het algemeen blijven inspannen om de veiligheid en het welzijn van de gemeenschappen waar het bedrijf actief is te waarborgen en het milieu te beschermen, meldt Newmont in een persbericht.

Bron: Newmont Suriname / Suriname Herald