Commissie ‘inventarisatie, advies en optreden omtrent ontplofbare en/of gevaarlijke stoffen', oriënteert zich landelijk

23-10-2020

Na de installatie van de commissie inventarisatie, advies en optreden omtrent ontplofbare en/of gevaarlijke stoffen, door president Chandrikapersad Santokhi op 9 september 2020, is deze werkarm onder supervisie van voorzitter M. Linscheer en ondervoorzitter D.Kamperveen Kol.bd, meteen aan de slag gegaan.

Met vertegenwoordigers van verschillende bedrijven, opererend in de mijnbouw sector, is er aan tafel gezeten en van gedachten gewisseld over de meest veilige en adequate wijze van transport en opslag voor de diverse soorten ontplofbare stoffen die worden gebruikt in de sector. In dit verband is er in de week van 12 t/m 16 oktober een aantal locaties en bedrijven in zowel Paramaribo als het achterland aangedaan.

De route map hiervoor uitgezet heeft als doel gehad een integraal overzicht te krijgen van de mogelijkheden die het best van toepassing zijn om de veiligheid te optimaliseren inzake opslag en transport. Een goede samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector is de grondtoon die is aangeslagen door de presidentiële commissie.

Met zowel de Multi Nationals als de locale ondernemingen in de mijnbouw sector worden er momenteel harde afspraken gemaakt om te geraken tot een consistent systeem van opslag en transport. In de marge is ook de wijze van beveiliging van de depots meegenomen.

Volgens de ondervoorzitter en woordvoerder van de commissie, Dennis Kamperveen Kol. bd, (uiterst rechts) is de persoonlijke oriëntatie met betrekking tot de geografische ligging van bestaande en toekomstige opslagplaatsen, cruciaal voor het uitbrengen van een gedegen advies.

Binnenkort zullen er ook andere locaties worden aangedaan, wat weer zal bijdragen aan het verwerven van een breder inzicht. Het doel om de opslagplaatsen van deze zeer gevaarlijke stoffen zo ver mogelijk van woonwijken en leefgemeenschappen op te zetten geniet volgens Kamperveen nog steeds top prioriteit.