Home

Ministerie van Defensie

 
NIEUWSBERICHTEN

Minister Mathoera en staf doen Brokopondo aan

Als onderdeel van een serie werkbezoeken geagendeerd voor het jaar 2020 is een delegatie van het ministerie van Defensie, onder leiding van minister Krishna Mathoera, op vrijdag 4 september 2020, naar het district Brokopondo geweest.

Defensie geeft inhoud aan 'Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen'.

De Verenigde Naties hebben 25 november uitgeroepen tot 'Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen' (International Day for the Elimination of Violence against Women). Ter herdenking van de brute moord op drie politieke activisten in de Dominicaanse Republiek in 1960. Met de campagne “Orange The World” wordt internationaal aandacht gevraagd voor het terugdringen van geweld tegen vrouwen.

Minister Krishna Mathoera en ambassadeur Mahender Singh Kanyal van India gaan voor duurzame samenwerking.

Defensieminister Krishna Mathoera heeft recentelijk de ambassadeur van de Republiek India, Mahender Singh Kanyal, op het ministerie van Defensie ontvangen. Bij deze ontmoeting zijn de historische relatie, de diplomatieke relatie en ook de bilaterale samenwerking de belangrijkste agendapunten geweest.

Commissie ‘inventarisatie, advies en optreden omtrent ontplofbare en/of gevaarlijke stoffen', oriënteert zich landelijk

Na de installatie van de commissie inventarisatie, advies en optreden omtrent ontplofbare en/of gevaarlijke stoffen door president Chandrikapersad Santokhi op 9 september 2020, is deze werkarm onder supervisie van voorzitter M. Linscheer en ondervoorzitter D.Kamperveen Kol.bd, meteen aan de slag gegaan.

Stichting re-integratie ex-militairen viert 40 jarig bestaan

De stichting re-integratie ex-militairen, de SREM, heeft op woensdag 21 oktober 2020 haar 40 jarig bestaan gevierd. Volgens Defensie minister Krishna Mathoera vervult de stichting een niet te onderschatten rol bij de begeleiding van ex-militairen en is met de viering van 40 jaar SREM het bestaansrecht van deze organisatie dan ook bewezen.

Presidentiële commissie ‘Inventarisatie en advies ontplofbare en gevaarlijke stoffen’ bij Newmont Suriname op werkbezoek.

De presidentiële werkgroep ‘Inventarisatie en advies ontplofbare en gevaarlijke stoffen’ heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Merianmijn. Dit bezoek houdt verband met de taakstelling van deze werkgroep om aan president Chan Santokhi te rapporteren over al dan niet potentiële dreigingen voor rampen gerelateerd aan de import, opslag, het transport en gebruik van ontplofbare- en gevaarlijke stoffen.

Ambassadeur Liu Quan van de Volksrepubliek China brengt beleefdheidsbezoek aan Defensieminister Krishna Mathoera

De ambassadeur van de Volksrepubliek China heeft op woensdag 7 oktober 2020 een beleefdheidsbezoek gebracht aan Defensieminister Krishnakoemari Mathoera.

President Chandrikapersad Santokhi installeert Commissie Inventarisatie en Advies Ontplofbare Stoffen

President Chandrikapersad Santokhi heeft op woensdag 9 september 2020 de commissie ‘Inventarisatie en Advies Ontplofbare Stoffen’ geïnstalleerd. Deze elf leden tellende werkarm van het staatshoofd heeft als hoofdtaken onderzoek naar en inventarisatie van de soort en opslag van gevaarlijke stoffen waaronder chemicaliën en ontplofbare stoffen.

Minister Mathoera op werkbezoek bij de Luchtmacht

In het kader van de serie werkbezoeken welke Defensie minister Krishna Mathoera sedert haar aantreden is gestart, heeft de bewindsvrouw op vrijdag 21 augustus 2020 de Luchtmacht aangedaan.

President Chandrikapersad Santhoki op werkbezoek bij het Nationaal Leger.

Op vrijdag 14 augustus 2020 heeft President Chandrikapersad Santhoki een werkbezoek gebracht aan het Nationaal Leger. De opperbevelhebber deed eerst de Memre Boekoe Kazerne aan om de troepen te inspecteren.

Minister Mathoera op werkbezoek bij Nationaal Leger

Op dinsdag 11 augustus 2020 heeft Minister Krishna Mathoera een werkbezoek gebracht aan het Nationaal Leger. Na de erewacht te hebben geïnspecteerd werd zij ontvangen door de Bevelhebber van het Nationaal Leger, Kolonel Rob Kartodikromo.

Inaugurele rede van de president van de republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi

Op 25 mei van dit jaar besloten wij samen dat het anders moest in ons land. Tijd voor nieuw leiderschap, tijd voor ander beleid. Vandaag sta ik hier, op het plein waar ons volk de veranderingen eiste. Ik sta hier als uw nieuwe president, met de opdracht om voorop te lopen in het werk.