Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie werd ingesteld op 30 juni 1988 (SB 1988, no 39).

De kernwaarden van het Ministerie van Defensie zijn:

 1. Rechtsstaatprincipe: Wij zullen de democratische rechtsstaat waarin de mensenrechten gewaarborgd zijn, te allen tijde erkennen, respecteren en dienen.
 2. Patriottisme: Wij zullen het belang van Suriname boven alles stellen, in gehoorzaamheid aan de wetten en ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag.
 3. Integriteit: Wij zullen ons onkreukbaar dienstbaar maken.
 4. Discipline: Wij zullen overeenkomstig de militaire cultuur ons gedragen in overeenstemming met de vigerende gedragsregels.
 5. Professionalisme: Wij zullen streven naar superieure prestaties in alles wat onze organisatie onderneemt.
 6. Vertrouwen: Wij zullen onder alle omstandigheden zonder te schromen rekenen op onze kameraden.
 7. Besluitvaardigheid: Wij zullen kordaat zijn in het nemen van beslissingen.
 8. Creativiteit: Wij zullen een werkklimaat creëren waarin de vindingrijkheid, het nemen van initiatieven en het ontwikkelen van nieuwe ideeën worden gestimuleerd.
 9. Respect: Wij zullen elkaar erkennen, waarderen en in eigen waarde laten.
 10. Moed: Wij zullen vastberaden zijn, zonder vrees.
 11. Eer: Wij zullen algemeen erkend worden om onze hoge innerlijke waarde en zelfrespect.
 12. Loyaliteit: Wij zullen trouw zijn aan de Republiek, gehoorzaam aan de wetten en ondergeschikt aan het bevoegd gezag. 

Het Ministerie van Defensie bestaat uit het beleidscentrum en het operationeel deel (het Nationaal Leger) die samen de defensieorganisatie vormen. Het Ministerie van Defensie kent geen departementen. Er zijn wel verschillende diensten en eenheden.  Het beleidscentrum is verantwoordelijk voor de zorg van het Nationaal Leger opdat deze tijdig en adequaat op een efficiënte en effectieve wijze haar bij wet opgedragen taken kan uitvoeren.

 

SCHEMA MIN