L-Kol. Werner Kioe A Sen

| Waarnemend Bevelhebber Nationaal Leger

 

De Bevelhebber van het Nationaal Leger is belast met de bevelvoering over het leger op 

operationeel niveau en het op beleidsniveau bijdragen aan de beleidsbepaling.

De volgende afdelingen vallen onder de directe supervisie van de Bevelhebber:

 • Bureau van de Bevelhebber
 • Bureau Militaire Zaken
 • Bestuurscentrum, bestaande uit de volgende eenheden:
 1. Bureau Internationale Betrekkingen
 2. Opleiding Instituut Nationaal Leger
 3. Sport Eenheid Nationaal Leger
 4. Commando Civiel Technische Werken
 5. Regionaal Commando
 6. Operationeel Ondersteuningscommando
 7. Muziek
 • Bureau Chef van de Staf
 • Legermuseum

Verder ressorteren rechtsreeks onder de Bevelhebber,

de krijgsmachtdelen:

 • Landmacht
 • Marine
 • Luchtmacht

Voorts, ook de zelfstandige onderdelen:

 • Korps Militaire Politie en
 • Reservisten korps