Majoor Lyndon Deets

Onderdirecteur | Onderdirecteur Materieel & Logistiek

De onderdirecteur Materieel en Logistiek geeft leiding aan:

  1. Secretariaat
  2. Algemene Zaken
  3. Materieel en Logistiek, omvattende:
  • Materieel
  • Logistiek
  • Inkoop