Jayant Bidesie BSc.

Onderdirecteur | Onderdirecteur Financien

 

De onderdirecteur Financien Jayant Bidesie BSc.

geeft leiding aan:

  1. Secretariaat
  2. Begrotings-en Financiële Zaken, omvattende:
  • Centrale Kredietbewaking
  • Begrotingszaken
  • Verificatie
  • Kas