Krishna Mathoera

Minister | Minister Defensie

De Minister van Defensie heeft de algehele leiding van het Ministerie.

Onder de minister ressorteren rechtstreeks:

 • De Directeur van Defensie
 • De Bevelhebber van het Nationaal Leger

De volgende afdelingen ressorteren rechtstreeks onder de Minister:

 • Secretaris van het Ministerie
 • Bureau van de Minister van Defensie
 • Bureau Inspecteur Generaal der Krijgsmacht
 • Militaire Inlichtingen Dienst
 • Voorlichting & Communicatie
 • Protocol

Verder staan onder supervisie van de Minister:

 • Dr. F.A.C. Dumontier Hospital
 • Agrarisch Bedrijf Defensie
 • Stichting Re-integratie Ex-militairen
 • Stichting Steunfonds Defensie
 • Stichting Beheer en Exploitatie ISmay van Wilgen Sporthal
 • Dienstplichtraad
 • Ontwikkelingseenheid
 • Surinaamse Militaire Academie
 • Surinaamse Militaire School