Drs. Sherif Abdoelrahman

Directeur | Directeur Defensie

De Directeur van Defensie is verantwoordelijk voor de ambtelijke uitvoering van de werkzaamheden van het

Centraal Kantoor.

De volgende afdelingen staan onder de directe supervisie van de directeur:

 • Secretariaat van de directeur
 • Informatie & Communicatie Technologie
 • Interne Controle
 • Juridische Zaken en Verdragen
 • Documentatie Informatie Verzorging

Onder de Directeur ressorteren ook de volgende Onderdirectoraten:

Onderdirectoraat Personeelsaangelegengheden, met de volgende afdelingen:

 • Secretariaat
 • Service Center
 • Coƶrdinatie Personeelsaangelegenheden, omvattende
 1. Personeelsplanning
 2. Personeelsontwikkeling
 3. Personeelszorg

Onderdirectoraat Materieel en Logistiek, met de volgende afdelingen:

 • Secretariaat
 • Algemene Zaken
 • Materieel en Logistiek, omvattende:
 1. Materieel
 2. Logistiek
 3. Inkoop

Onderdirectoraat Financien, met de volgende afdelingen:

 • Secretariaat
 • Begrotings- en FinanciĆ«le Zaken, omvattende:
 1. Centrale Kredietbewaking
 2. Begrotingszaken
 3. Verificatie
 4. Kas