“We vinden het heel belangrijk om de natuur te beschermen”

“We vinden het heel belangrijk om de natuur te beschermen”

27-03-2021

Ook het ministerie van Defensie heeft op zaterdag 27 maart 2021 invulling gegeven aan Earth Hour door de lichten voor 1 uur te doven. “We vinden het heel belangrijk om de natuur te beschermen. We moeten ook in harmonie leven en dus vandaar dat wij dat ook in ons beleidsplan hebben opgenomen”, zegt minister Krishna Mathoera van Defensie.

De bewindsvrouw voert aan dat de bescherming van flora en fauna in Suriname van eminent belang is, omdat elk levend individu daarvan afhankelijk is. Naast zaken als schoon drinkwater en zuurstof denkt zij dan gelijk ook aan de zeeschildpadden die periodiek aan land komen om hun eieren te leggen, maar al jaren bedreigd worden. “Wij hebben al brieven gehad van natuurbeschermingsorganisaties om te ondersteunen en daar waar mogelijk gaan wij als Defensie zeker ondersteunen. Bij expedities en onderzoeken die plaatsvinden gaan wij als Defensie zeker ook ondersteunen”, aldus de minister.

Geen plasticafval meer in het milieu

Het ministerie van Defensie levert ook haar bijdrage bij de natuurbescherming door ondersteuning te verlenen aan het ministerie van Justitie en Politie en alle andere bijzondere opsporingsdiensten bij het tegengaan van illegaliteit. Mathoera noemt hierbij enkele zaken waarbij het ministerie in de komende tijd actie aan zal ondernemen. “Wij starten binnenkort door plasticafval niet meer gewoon in vuilnistonnen te plaatsen, maar apart. Hierdoor leveren wij ook een bijdrage door ervoor te zorgen dat er geen plastic in het milieu terechtkomt. Wij zijn daarnaast ook binnen Defensie bezig te bezuinigen door bijvoorbeeld de lichten uit te doen als er niemand in een bepaalde ruimte is en zo min mogelijk lichten aan te schakelen. Dat heeft te maken met de algemene bezuinigingsmaatregelen afkomstig van het ministerie van Financiën. Ook dit heeft te maken met bescherming van de natuur”, aldus Mathoera. 

Thema: Schone rivieren

Earth Hour is een internationaal evenement dat huishoudens en bedrijven oproept om de verlichting en andere elektrische apparatuur in huis voor 1 uur te doven. Het evenement vindt jaarlijks op de laatste zaterdag van de maand maart plaats. Dit jaar stond Earth Hour in het licht van ‘schone rivieren’. Er wordt speciale aandacht gevraagd voor het afval dat gedumpt wordt in de waterwegen.