Suriname en Nederland tekenen intentieverklaring over hernieuwde Defensiesamenwerking

Suriname en Nederland tekenen intentieverklaring over hernieuwde Defensiesamenwerking

09-04-2021

“Suriname onderschrijft het belang van vrede, veiligheid en stabiliteit. De waarden zijn ook bijzonder van belang voor de ontwikkeling van Suriname. Daarom zijn we verplicht te investeren in ons leger om het nog professioneler te maken. Een leger dat ook ondersteunend is naar alle overige diensten en calamiteiten en in tijden van crisis een belangrijke bijdrage kan leveren vanwege haar capaciteit, discipline, logistiek, maar vooral haar organisatiekracht. Wij willen ons leger ook in staat stellen dat ze echt ook beschermend bezig zijn, stabiliteit kunnen creëren en ook de vrede kunnen bewerkstelligen”. Dit zei minister Krishna Mathoera van Defensie donderdag na de ondertekening van de intentieverklaring betreffende hernieuwde samenwerking op diverse gebieden van Defensie. De regering wil de defensiesamenwerking met Nederland versterken, verbreden en uitdiepen. In dat kader heeft Mathoera haar Nederlandse collega Anna Bijleveld-Schouten uitgenodigd. Minister Mathoera waardeert daarom de aanwezigheid van Bijleveld-Schouten en haar delegatie in Suriname. De intentieverklaring is een uitvloeisel uit het goed overleg tussen de twee ministers. De bewindsvrouw is optimistisch over deze samenwerking. “We zijn erg optimistisch. Wij willen dat niet alleen ons land, maar ook de regio veilig is”, aldus de minister.

 

Functionarissen van beide kanten zullen worden aangewezen

De bewindsvrouw benadrukte dat de samenwerking met andere landen op het gebied van defensie heel erg belangrijk is, omdat daarmee efficiënter kan worden gewerkt en geleerd kan worden van de andere defensieorganisaties. Ook kennis op het gebied van defensie en het leger die hier in Suriname niet voor handen is, zal een goede winst zijn voor het verder professionaliseren van het Nationaal Leger. Gezien de financieel-economische crisis in Suriname is het volgens de bewindsvrouw heel belangrijk dat het leger efficiënt wordt gemaakt. “Wij waarderen deze intentieverklaring en wij gaan het in de komende periode omzetten in concrete acties. Wij gaan aan beide kanten onze functionarissen aanwijzen die dan verder overleg zullen hebben. Er zullen concrete projectvoorstellen worden gedaan en dan gaan we verder beslissen daarover, zodat het inderdaad resultaten zullen worden voor onze beide naties”, aldus minister Mathoera.

De Nederlandse minister van Defensie, Anna Bijleveld-Schouten, is op vrijdag 9 april op een ceremoniële wijze door de Surinaamse militaire kapel ontvangen op het terrein van het ministerie van Defensie aan de Kwattaweg.

 

Samenwerking belangrijk om aantal capaciteiten te versterken

De hernieuwde samenwerking heeft betrekking op diverse gebieden van Defensie. Het gaat om een samenwerking tussen de Surinaamse Militaire Academie en de Surinaamse Militaire School met de Nederlandse Defensie Academie en de Koninklijke Militaire School in de vorm van opleidingen en trainingen, technische assistentie op het gebied van organisatieontwikkeling aan het Surinaams Nationaal Leger en de Surinaamse Kustwacht en als derde een kennisuitwisseling ter bevordering van een militair ceremonieel, militair protocol en militaire muziek. De Defensieminister benadrukte dat een aantal capaciteiten alleen versterkt kunnen worden door samenwerking. “Onze paraatheid en inzetbaarheid kan ook vergroot worden door die samenwerking en vergroten van onze informatiepositie. In de wereld waarin wij nu leven, waar de grenzen helemaal bijna wegvallen en zaken in één land gepland worden en in een ander land georganiseerd en uitgevoerd worden, is het heel erg belangrijk dat we ook op het gebied van informatie met elkaar samenwerken”, aldus de minister.

 

Op basis van inlichting en informatie optreden

Minister Bijleveld zei dat informatie voor de Krijgsmacht heel van belang in deze tijd. Eén van de dreigingen is bijvoorbeeld fake nieuws en informatie die anders wordt gebruikt. “Daar is het van belang om op basis van inlichtingen en informatie op te treden. “Informatie gaat snel. Het is een beetje een ratrace als je daar zo naar kijkt. Wij moeten als Defensie in Nederland en in Suriname de waarde beschermen die ons dierbaar zijn. Dat is onze missie. Dat betekent dat wij voor veiligheid moeten staan met elkaar. Ik denk dat deze intentieverklaring een heel mooi uitgangspunt is om die defensiesamenwerking weer op te pakken”, benadrukte minister Bijleveld.