Gesprekken gaande om Kustwacht onder Defensie te brengen

Gesprekken gaande om Kustwacht onder Defensie te brengen

09-04-2021

Tijdens de besprekingen tussen Defensieminister Krishna Mathoera en haar Nederlandse collega Anna Bijleveld-Schouten is ook de Kustwacht aan de orde gekomen. De ondertekende intentieverklaring over de hernieuwde samenwerking heeft betrekking op diverse gebieden van Defensie, waaronder technische assistentie op het gebied van organisatieontwikkeling aan de Surinaamse Kustwacht.

Hoewel de Kustwacht nog valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, zullen volgens Mathoera in de komende tijd gesprekken worden gevoerd om na te gaan onder welk ministerie precies de Kustwacht zou moet ressorteren. Volgens de bewindsvrouw heeft president Chandrikapersad Santokhi eerder ook benadrukt dat er mogelijkheden bekeken moeten worden om de Kustwacht onder de hoede van Defensie te brengen. “Nu al werken we samen met de Kustwacht. Het is dus belangrijk om de clusteren om goed om te gaan met de middelen die wij hebben en niet te verspillen”, aldus de minister.

Minister Bijleveld voegde eraan toe dat soortgelijk discussiepunt ook in Nederland is geweest. “Vier jaar geleden is de Kustwacht Carib van de begroting Binnenlandse Zaken weer naar de begroting van Defensie overgegaan en we hebben daar de afgelopen jaren hard aan gewerkt om een professionaliseringsslag in te maken. Dat is dichtbij de regio, dus daar kunnen we in samenwerking ook veel aan doen”, benadrukte de Nederlandse minister.