Defensie onderzoekt verdwijning acht legervaartuigen

Defensie onderzoekt verdwijning acht legervaartuigen

30-03-2021

Het ministerie van Defensie is al geruime tijd bezig met een onderzoek naar  acht Rodman fiberglas patrouillevaartuigen van het Nationaal Leger die in 2016 zijn verdwenen uit het Marinebasis te Boxel.

Uit een ingesteld onderzoek van Defensieminister Krishna Mathoera zijn vijf van deze vaartuigen teruggevonden bij de ondernemer  Jerrel van Embricqs van Hi-Q Oil Suriname NV. Nader onderzoek wees uit dat de ondernemer op basis van een afspraak met de voormalige Defensieminister, Ronni Benschop, toestemming heeft om de boten te beheren en een bedrag van USD 199.500 eist aan achterstallige beheerskosten om de vijf vaartuigen weer af te staan aan Defensie. Verder onderzoek wees uit dat de ondernemer volgens een oude afspraak met Benschop per maand een bedrag van USD 3.500 in rekening brengt voor het aanmeren, beveiligen en frequent leegpompen van de boten. Aangezien de boten al 57 maanden onder zijn beheer zijn, is het bedrag ook flink opgelopen. “Wij betwisten de factuur met achterstallige betaling en nu de dagprijs, omdat ons onderzoek uitwijst dat de ondernemer de boten onrechtmatig heeft verkregen”, zegt minister Mathoera. Op het ministerie zijn er geen verkoopdocumenten en/of afspraken op papier gevonden. Het onderzoek naar de drie vermiste boten is nog gaande. Mathoera sluit niet uit dat zij het Openbaar Ministerie zal vragen om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Intussen gaat de onderhandeling met de ondernemer verder.  

 

Boten niet geschikt voor tropisch klimaat

Dit dossier is een voorbeeld van hoe het vorig bestuur omging met staatsmiddelen ten koste van de samenleving. Materiaal dat met overheidsgeld werd aangekocht, werden aan vrienden en familieleden gegeven zonder enige juridische grondslag, en werd de Staat ernstig benadeeld. Volgens minister Mathoera zijn de boten (nummers P01 tot en met P08) niet geschikt voor het tropisch klimaat van Suriname, omdat ze van fiberglas zijn gemaakt. De boten zijn vanuit een lening bij twee Spaanse banken in het jaar 2000 gekocht onder de toenmalige regering van Jules Wijdenbosch. Drie van de vaartuigen liepen grote schade op toen zij in 2013 werden aangevaren door een zandponton. Hoewel de toenmalige leiding van het ministerie besloten had om de boten via een veiling eind 2015/begin 2016  te verkopen, bleek dat functionarissen bij de marine daarvan niet op de hoogte waren. Zijn vernamen pas achteraf dat de boten gegund waren aan een persoon toen die ze liet wegslepen. Kort hierna werden alle reserveonderdelen en de documenten, opgeslagen bij de technische dienst van de marine, opgehaald. Dit alles gebeurde in opdracht van de toenmalige marinecommandant zonder opmaak van een proces-verbaal van overname. Een waarnemend-commandant attendeerde het ministerie erop dat de acht boten begin 2016 al weg waren van de basis.

Boten nog steeds eigendom van Defensie

Het Bureau Interne Controle (IC) op het ministerie startte begin van het jaar het intern onderzoek en de conclusie is dat de vijf boten nog steeds eigendom zijn van het ministerie. Aan de andere kant blijkt dat de boten verrot zijn, waardoor wegslepen ook onmogelijk is. De ondernemer Van Embricqs stelt zich verder ook op het standpunt dat er nog eens USD 500 betaald moet worden voor elke dag dat de boten onder zijn beheer blijven. De vijfde ligt aan de kleine Saramaccastraat en belemmert volgens hem een commerciële boot. De overige boten zijn echter nog steeds spoorloos. Gewezen defensiedirecteuren stellen echter dat de veiling in 2018 is gehouden. Hoewel er meerdere belangstellenden waren, vond er geen toewijzing en verkoop plaats, maar sloot Benschop mondeling een deal met Van Embricqs. Volgens die afspraak kreeg Van Embricqs de vaartuigen om te laten repareren door Venezolanen en zou hij hierna enkele boten teruggeven aan Defensie. De teruggave is tot heden uitgebleven.

Twee boten gedemonteerd

Kort na het verslag van Bureau IC, kwam de militaire politie (MP) in actie. Zij is samen met de marine belast met het terughalen van de boten en onderzoek naar de reden van het beheer door de ondernemer. De manschappen oriënteerden zich ter plekke en zagen de ‘Jarabakka’ en ‘Granmorgoe’, terwijl een derde boot in de diepte is verdwenen. Van de twee zichtbare boten zijn motoren, generatoren, airco’s, navigatie-en communicatieapparaten en stalen scheepsmasten  gedemonteerd. Het vermoeden bestaat dat die zijn opgeslagen in de loods aan de Industrieweg. De MP concludeert in haar rapport dat de acht vaartuigen technische mankementen hadden en met medeweten en toestemming van onder meer ex-minister Benschop en voormalig defensiedirecteur John Antonius door Van Embricqs zijn weggesleept van de marinebasis. Onder zijn beheer zijn vier boten in een deplorabele toestand geraakt en is de marktwaarde nu minder dan toen ze onder beheer van de marine waren.