Suriname opent haar eerste militaire academie

Suriname opent haar eerste militaire academie

25-09-2019

Suriname heeft vandaag, vrijdag 20 september, haar eerste militaire academie geopend. President Desi Bouterse en andere hoogwaardigheidsbekleders hebben dit heugelijk moment bijgewoond.

Tijdens deze bijzondere gelegenheid zijn twee onderwijsinstituten tegelijkertijd geopend. Aan de voorkant is de Surinaamse Militaire Academie en de Surinaamse Militaire School is ook gehuisvest in het gebouw.

Er is voor zowel de academie als de Surinaamse Militaire School een duidelijke organisatiestructuur van een een raad van toezicht, directeuren tot richting coördinatoren. De academie zal 4 opleidingen draaien te weten de officiersopleiding, voortgezette officiersopleiding, de officiersvorming en het bevel en generale stafopleiding dat op masterniveau is.

De opleidingen zijn volgens de internationale maatstaven modulair opgezet en de student wordt getoetst op basis van kennis, inzicht en vaardigheden. De docenten verbonden aan de studies moeten voldoen aan de vereiste kwalificaties. Professionalisering van de docent is een vereiste alsook het wetenschappelijk produceren van artikelen op de academie.